کانال پخش زنده را انتحاب نمایید

حسینیه حضرت رقیه (س) دلوار هیئت علمدار شهر دلوار

سینه زنی - حاج قاسم کریمی - شب هفتم محرم 1443

سخنرانی سید سجاد جعفری - شب هفتم محرم 1443

پامنبری - شب هفتم محرم 1443

سخنرانی سید سجاد جعفری - شب ششم محرم 1443

پامنبری - شب ششم محرم 1443

زیارت عاشورا - حاج حسین نامور - شب ششم محرم 1443

پامنبری - شب پنجم محرم 1443

سخنرانی سید سجاد جعفری - شب پنجم محرم 1443

پا منبری - شب چهارم محرم 1443

سخنرانی سید سجاد جعفری - شب چهارم محرم 1443

سخنرانی سید سجاد جعفری - شب سوم محرم 1443